week9

สัปดาห์
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
9
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (Home)
- ใคร่ครวญความงอกงามของตนเองเห็นคุณค่าของตนเองและสรรพสิ่ง
- มีสมาธิในการรับฟัง
การรวบรวมข้อมูล
กิจกรรม : ต้นหญ้าพริ้วไสว ..ใจของเรา
ขั้นเตรียม
ก่อนนั่งวงกลม ครูให้นักเรียนทุกคนหยิบปากกาแล้วมานั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง spa musicคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูให้นักเรียนดูต้นหญ้าที่ครูเก็บมาจากรายทางเดิน
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นต้นหญ้านี้และรู้สึกอย่างไร นักเรียนคิดว่าผู้ถ่ายภาพนี้เขาจะสื่อหรือถ่ายทอดเรื่องราวอะไรจากภาพนี้
ครูแจกกระดาษ ครึ่ง A4 ให้นักเรียนโดยครูจะส่งกระดาษไปทางด้านซ้ายมือของครูแล้วนักเรียนคนที่รับกระดาษจะรับไหว้ด้วยความนอบน้อม พร้อมกับวางกระดาษไว้ด้านหน้าของตนเอง แล้วส่งต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงนักเรียนคนสุดท้าย (ในกรณีที่กระดาษเหลือนักเรียนคนสุดท้ายจะวางกระดาษที่เหลือทั้งหมดไว้ด้านหลังของตนเอง)
ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดคำถามลงในกระดาษ ประมาณ 5 นาที
ครูให้นักเรียนคนแรกเริ่มถ่ายทอดเรื่องราวอย่างตั้งใจให้เพื่อนฟัง
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ
เพลงspa music
- ต้นหญ้า
กระดาษครึ่ง A4
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง /โยคะ)
- มีสติจดจ่อกับ
ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี

ขั้นเตรียม :
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 ครั้ง คุณคุณครูเปิดเพลง spa music คลอเบาๆ 
ขั้นกิจกรรม :
 - คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายก่อนกิจกรรมสัก 2 นาที
- คุณคุณครูให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงและสำรวจความพร้อมของตัวเองอย่างมีสติ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำท่าโยคะโดยนักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆ รับรู้ที่ลมหายใจของตัวเองเสมอ
จากนั้นเริ่มท่าโยคะ
ท่าที่  1  ท่าไหว้พระอาทิตย์
ท่าที่ 2  ท่าภูเขา
ท่าที่ 3  ท่าต้นไม้
ท่าที่ 4  ท่าเก้าอี้ 2 ขา
ท่าที่ 5  เก้าอี้  1  ขา
ท่าที่ 6  ท่าจระเข้
ท่าที่ 7  ท่างูใหญ่
ท่าที่  8  ท่าคันธนู
ท่าที่  9  ท่าตั๊กแตน
ท่าที่ 10 ท่าศพ นอนเป็นปลาดาว (Body scan)
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ด้วยการขอบคุณความตั้งใจ   ขอบคุณกันและกัน
- เพลง spa music

พุธ
ศิลปะ ดนตรี วัสดุธรรมชาติ  สื่อ  อุปกรณ์ต่างๆ
- มีสติจดจ่อเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งต่างๆรอบตัว
มีความคิดสร้างสรรค์ในการมองภาพและมีจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
 กิจกรรม : ภาพสีน้ำ ผ่านลายเส้นใคร่ครวญ 
ขั้นเตรียม:  
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง spa music คลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:  
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม และสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน
ครูให้นักเรียนแต่ละรับกระดาษพร้อมลายเส้น ที่ครูออกแบบไว้ ขณะที่ออกแบบครูค่อยอำนวยกิจกรรม  10 นาที
- นักเรียนนำเสนอภาพที่ครูกำหนด /งานศิลป์ที่นักเรียนถ่ายทอด ครูและเพื่อนๆ ช่วยให้กำลังใจเพื่อนๆ ที่นำเสนอ จากความตั้งใจ
- ครูให้นักเรียนนำงานศิลป์ไปจัดวางไว้ตามจุดต่างๆ ของบ้านช่วยตกแต่ง
 ขั้นจบ:  
- Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน
เพลง spa music
สีน้ำ
- กระดาษ 100 ปอนด์

พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
 เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากวรรณกรรมที่สะท้อนเรื่องราวทางวัฒนธรรม ความเชื่อ คุณค่าของชีวิต
- การคิดวิเคราะห์
- การรับฟังอย่างมีสติ


ศุกร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (มายา Illusion)
- เห็นความเป็นมายาที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
- เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 - ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม : สาส์นจากภาพ
ขั้นเตรียม : แตะสัมผัสปลายนิ้ว  10 ครั้ง และทำสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :  ครูเปิดภาพวาดและภาพถ่ายต่างๆ ให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด แต่ละภาพนักเรียนรู้สึกอย่างไรและนึกถึงสิ่งใด?”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเมื่อเรามองดูภาพเดียวกันจึงทำให้เรารู้สึกแตกต่างกัน?”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อมองดูภาพของแต่ละคนเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงหรือไม่เพราะเหตุใด ?”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็นของตนเอง
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน, ขอบคุณทุกเรื่องราว , Empower
- ภาพวาด
- ภาพถ่าย
- เพลง spa music

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น