Week3

วัน
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
- เห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น
- ใคร่ครวญความงอกงามของตนเองเห็นคุณค่าของงตนเองและทุกสรรพสิ่ง

ความทรงจำ
ขั้นนำ  
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้บมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
- ครูให้นักเรียนวางมีทั้งสองข้างทีด้านหน้าของตัวเอง เมื่อครูพูดชื่อนิ้วใดให้ขยับนิ้วนั้นทั้งสองข้าง จากนั้นประสานฟังคำสั่งที่ครูบอกให้ขยับนิ้วตามไล่จนครบ นิ้วชี้ นาง กลาง ก้อย
ขั้นกิจกรรม
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 โดยการส่งต่อกันเป็นวงกลม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
- ครูเล่าเรื่อง ระยะทางกับหลักกิโลเมตร ซึ่งเป็นความทรงจำที่ประทับใจในวัยเด็กของครูให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “มีสิ่งใดบ้างที่มีความหมายกับเราและทุกครั้งที่นักเรียนเห็น จะทำให้นึกย้อนไปถึงคนๆนั้น ให้นักเรียนถ่ายทอดสิ่งที่มีความหมายเหล่านั้นเป็นภาพวาด 1 ภาพ
- ครูให้นักเรียน แต่ละคนถ่ายทอดความรู้สึกและภาพวาดของตนเองทีละคน จนถึงคนสุดท้าย
ขั้นจบ
- Empower พูดขอบคุณเรื่องเล่า ประสบการณ์และจินตนาการของนักเรียนทุกคน
- เพลงสปา
- กระดาษครึ่ง A4
- เรื่องเล่า ระยะทางกับหลักกิโลเมตร

- การเคลื่อนไหวร่างกาย กำหนดลมหายใจ
- ฝึกสติ สมาธิ และการจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
โยคะ
ขั้นนำ                         
- ครูพานักเรียนนนั่งวงกลมที่สนาม
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 ครั้ง
- ครูเปิดเพลงสปา คลอเบาๆ

ขั้นกิจกรรม
- กางแขนทั้ง 2 ข้างออกแล้วยื่นไปข้างหลังคุณคุณครูนับ 1 – 5
- มือทั้ง 2 ข้างจับที่ไหลแล้วหมุน  10 ครั้ง
- หมุนคอ  5 ครั้ง
- สะบัดข้อมือข้อเท้า ข้างละ  5  ครั้ง
- ครูให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงและสำรวจความพร้อมของตัวเองอย่างมีสติ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำท่าโยคะโดยนักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆ รับรู้ที่ลมหายใจของตัวเองเสมอ
จากนั้นเริ่มท่าโยคะ
ท่าที่  1  ท่าไหว้พระอาทิตย์
ท่าที่ 2  ท่าภูเขา
ท่าที่ 3  ท่าต้นไม้
ท่าที่ 4  ท่าเก้าอี้ 2 ขา
ท่าที่ 5  เก้าอี้  1  ขา
ท่าที่ 6  ท่าจระเข้
ท่าที่ 7  ท่างูใหญ่
ท่าที่  8  ท่าคันธนู
ท่าที่  9  ท่าตั๊กแตน
ท่าที่ 10 ท่าศพ นอนเป็นปลาดาว (Body scan)
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

- บรรยากาศรอบๆ
- มีความคิดและจินตนาการเชื่อมโยงเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์

มัดด้วยมือย้อมด้วยใจ
ขั้นนำ :
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติรับรู้ลมหายใจประมาณ 2 นาที
- ครูทำ Brain Gym วาดรูปในอากาศแนวนอน(รูปวงกลม สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม) โดยใช้มือทั้ง 2 ข้างกำและชี้นิ้วหัวแม่มือขึ้น
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเปิดภาพรูปแบบต่างๆ ของผ้ามัดย้อมให้นักเรียนดู พร้อมทั้งแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้มัดผ้า
- ครูแจกแจกผ้าด้ายดิบ และเชือกฟาง(หยิบเท่าที่ต้องการใช้) ให้นักเรียนโดยวิธีการส่งต่อกันเป็นวงกลม ทุกครั้งที่รับส่งของจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณ และคนที่รอคอยเพื่อน
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบและมัดผ้า เพื่อเป็นการสร้างลวดลาย
- นำเสนอและมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

ขั้นจบ
- Empower พูดขอบคุณทุกความตั้งใจ และขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- รูปภาพผ้ามัดย้อม
- ผ้าด้ายดิบ
- เชือกฟาง

พฤ
- ใคร่ครวญความงอกงามของตนเองเห็นคุณค่าของงตนเองและทุกสรรพสิ่ง
- มีความคิดและจินตนาการเชื่อมโยงเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์

ข้าวสาร 3 กระสอบ
ขั้นนำ 
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติรับรู้ลมหายใจประมาณ 2 นาที

ขั้นกิจกรรม  
-  ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 โดยการส่งต่อกันเป็นวงกลม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
- ครูเล่าเรื่อง ข้าวสาร 3 กระสอบ ให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ในฐานะที่นักเรียนเป็นลูก ถ้าหากมีโอกาสเขียนจดหมายบอกเด็กชายคนในเรื่องได้ นักเรียนอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้าง”
- ครูให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงเด็กชายจากในเรื่อง และสุ่มนักเรียน 4-5 คน ถ่ายทอดสิ่งที่เขียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดต่อ “ในฐานะที่นักเรียนเป็นลูก ถ้าหากมีโอกาสบอกแม่คนในเรื่องได้ นักเรียนอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้าง”
- ครูให้นักเรียนบอกแม่คนในเรื่อง และสุ่มนักเรียน 4-5 คน ถ่ายทอดความรู้สึก

ขั้นจบ  ครู Empower ขอบคุณเรื่องราวดีๆ ทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- กระดาษครึ่ง A4
- เรื่องเล่า ข้าวสาร 3 กระสอบ
เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ

อกิจกรรม : ดวงตากับการรับรู้
ขั้นนำ
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
- ครูให้นักเรียนทำ Brian gym (ท่าหมาจิ้งจอกกับงูเห่า 10 ครั้ง)
ขั้นกิจกรรม
 
- ครูนำรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสีดำ(ติดแถบสีเหลืองที่ขอบด้านล่าง) 2 รูป ให้นักเรียนดู
 
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ภาพสองภาพเหมือนกันหรือไม่” จากนั้นสลับตำแหน่ง 3-4ครั้ง  ใช้คำถามกระตุ้นการคิดอีกครั้ง “นักเรียนเห็นอะไร” “สองภาพนี้ขนาดเท่ากันหรือไม่”
- ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ครูนำรูปโค้งสีดำ 2 รูปให้นักเรียนดูอีกครั้ง

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ภาพสองภาพเหมือนกันหรือไม่” จากนั้นสลับตำแหน่ง 3-4ครั้ง  ใช้คำถามกระตุ้นการคิดอีกครั้ง “นักเรียนเห็นอะไร” “สองภาพนี้ขนาดเท่ากันหรือไม่”
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 โดยการส่งต่อกันเป็นวงกลม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
- ครูให้นักเรียนเขียนถ่ายถอดเหตุการณ์ความขัดแย้งของสายตากับความเป็นจริง
- นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดความรู้สึกจากประสบการณ์ของตนเองทีละคน จนถึงคนสุดท้าย
ขั้นจบ  ครู Empower ขอบคุณทุกเรื่องราว ทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน
- ภาพสื่อรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและรูปเส้นโค้ง
- เพลงสปา
- กระดาษครึ่ง A4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น