Week4


วัน
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
- เห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น
- ใคร่ครวญความงอกงามของตนเองเห็นคุณค่าของงตนเองและทุกสรรพสิ่ง

ความทรงจำ
ขั้นนำ  
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้บมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
- ครูให้นักเรียนวางมีทั้งสองข้างทีด้านหน้าของตัวเอง เมื่อครูพูดชื่อนิ้วใดให้ขยับนิ้วนั้นทั้งสองข้าง จากนั้นประสานฟังคำสั่งที่ครูบอกให้ขยับนิ้วตามไล่จนครบ นิ้วชี้ นาง กลาง ก้อย
ขั้นกิจกรรม
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 โดยการส่งต่อกันเป็นวงกลม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
- ครูเล่าเรื่อง ระยะทางกับหลักกิโลเมตร ซึ่งเป็นความทรงจำที่ประทับใจในวัยเด็กของครูให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “มีสิ่งใดบ้างที่มีความหมายกับเราและทุกครั้งที่นักเรียนเห็น จะทำให้นึกย้อนไปถึงคนๆนั้น ให้นักเรียนถ่ายทอดสิ่งที่มีความหมายเหล่านั้นเป็นภาพวาด 1 ภาพ
- ครูให้นักเรียน แต่ละคนถ่ายทอดความรู้สึกและภาพวาดของตนเองทีละคน จนถึงคนสุดท้าย
ขั้นจบ
- Empower พูดขอบคุณเรื่องเล่า ประสบการณ์และจินตนาการของนักเรียนทุกคน
- เพลงสปา
- กระดาษครึ่ง A4
- เรื่องเล่า ระยะทางกับหลักกิโลเมตร

- การเคลื่อนไหวร่างกาย กำหนดลมหายใจ
- ฝึกสติ สมาธิ และการจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รำกระบอง
ขั้นนำ                         
- ครูพานักเรียนนยืนวงกลมที่สนามพร้อมกับไม้กระบอง
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 ครั้ง
- ครูเปิดเพลงสปา คลอเบาๆ

ขั้นกิจกรรม
- กางแขนทั้ง 2 ข้างออกแล้วยื่นไปข้างหลังคุณคุณครูนับ 1 – 5
- มือทั้ง 2 ข้างจับที่ไหลแล้วหมุน  10 ครั้ง
- หมุนคอ  5 ครั้ง
- สะบัดข้อมือข้อเท้า ข้างละ  5  ครั้ง
- ครูให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงและสำรวจความพร้อมของตัวเองอย่างมีสติ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำท่าโยคะโดยนักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆ รับรู้ที่ลมหายใจของตัวเองเสมอ
จากนั้นเริ่มท่ารำตะบองของชีวจิตนั้นมีอยู่ด้วยกัน 12 ท่า ดังต่อไปนี้
6.       ท่าสีลม
ขั้นจบEmpower พูดขอบคุณร่างกายที่แข็งแรง และขอบคุณซึ่งกันและกัน
- บรรยากาศรอบๆ
- ไม้กระบอง
- มีความคิดและจินตนาการเชื่อมโยงเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์

มัดด้วยมือย้อมด้วยใจ
ขั้นนำ :
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติรับรู้ลมหายใจประมาณ 2 นาที
- ครูทำ Brain Gym วาดรูปในอากาศแนวนอน(รูปเลข 8, รูปหัวใจ,รูปดาว) โดยใช้มือทั้ง 2 ข้างกำและชี้นิ้วหัวแม่มือขึ้น
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกกระดาษ 100 ปอนด์  A4 และดินสอไม้โดยการส่งต่อกันเป็นวงกลม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
- ครูเปิดเพลง ไหว้ครู (ขับร้องโดย : ศุ บุญเลี้ยง)
- ครูให้นักเรียนถ่ายทอดความรู้สึกของตนเองที่มีต่อครูทุกคนเป็นภาพวาด
- นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดและความรู้สึกของตนเองทีละคน จนถึงคนสุดท้าย

ขั้นจบ
- Empower พูดขอบคุณทุกความตั้งใจ และขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- รูปภาพผ้ามัดย้อม
- ผ้าด้ายดิบ
- เชือกฟาง

พฤ
- ใคร่ครวญความงอกงามของตนเองเห็นคุณค่าของงตนเองและทุกสรรพสิ่ง
- มีความคิดและจินตนาการเชื่อมโยงเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์

นิทานแปลงกาย
ขั้นนำ 
ขั้นกิจกรรม  
ขั้นจบ 
- เพลงสปา
เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ

การบิดเบือนความรู้สึก
ขั้นนำ
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
- ครูให้นักเรียนทำ Brian gym (ท่าหมาจิ้งจอกกับงูเห่า 10 ครั้ง)
ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ  ครู Empower ขอบคุณทุกเรื่องราว ทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน
- ภาพสื่อรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและรูปเส้นโค้ง
- เพลงสปา
- กระดาษครึ่ง A4

ภาพกิจกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น