week5


วัน
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
- เห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น
- ใคร่ครวญความงอกงามของตนเองเห็นคุณค่าของงตนเองและทุกสรรพสิ่ง

เพื่อน
ขั้นนำ  
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้บมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
- ครูให้นักเรียนวางมีทั้งสองข้างทีด้านหน้าของตัวเอง เมื่อครูพูดชื่อนิ้วใดให้ขยับนิ้วนั้นทั้งสองข้าง จากนั้นประสานฟังคำสั่งที่ครูบอกให้ขยับนิ้วตามไล่จนครบ นิ้วชี้ นาง กลาง ก้อย
ขั้นกิจกรรม
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 โดยการส่งต่อกันเป็นวงกลม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
- ครูเล่าประสบการณ์ของครูเรื่อง เพื่อน ให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะทำอย่างไร” และ “จะแก้ไขอย่างไร”
- นักเรียนเขียนถ่ายทอความรู้สึกของตนเอง
- ครูให้นักเรียน แต่ละคนถ่ายทอดความรู้สึกและคำตอบของตนเองทีละคน จนถึงคนสุดท้าย
ขั้นจบ
- Empower พูดขอบคุณเรื่องเล่า และขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- กระดาษครึ่ง A4
- เรื่องเล่า เพื่อน

- การเคลื่อนไหวร่างกาย กำหนดลมหายใจ
- ฝึกสติ สมาธิ และการจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รำกระบอง
ขั้นนำ                         
- ครูพานักเรียนนยืนวงกลมที่สนามพร้อมกับไม้กระบอง
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 ครั้ง
- ครูเปิดเพลงสปา คลอเบาๆ

ขั้นกิจกรรม
- กางแขนทั้ง 2 ข้างออกแล้วยื่นไปข้างหลังคุณคุณครูนับ 1 – 5
- มือทั้ง 2 ข้างจับที่ไหลแล้วหมุน  10 ครั้ง
- หมุนคอ  5 ครั้ง
- สะบัดข้อมือข้อเท้า ข้างละ  5  ครั้ง
- ครูให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงและสำรวจความพร้อมของตัวเองอย่างมีสติ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำท่าโยคะโดยนักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆ รับรู้ที่ลมหายใจของตัวเองเสมอ
จากนั้นเริ่มท่ารำตะบองของชีวจิตนั้นมีอยู่ด้วยกัน 12 ท่า ดังต่อไปนี้
6.       ท่าสีลม
ขั้นจบ  Empower พูดขอบคุณร่างกายที่แข็งแรง ขอบคุณความตั้งใจและขอบคุณซึ่งกันและกัน
- บรรยากาศรอบๆ
- ไม้กระบอง
- มีความคิดและจินตนาการเชื่อมโยงเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์

ลายไทย 3 มิติ
ขั้นนำ :
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติรับรู้ลมหายใจประมาณ 2 นาที
- ครูทำ Brain Gym วาดรูปในอากาศแนวนอน(รูปเลข 8, รูปหัวใจ,รูปดาว) โดยใช้มือทั้ง 2 ข้างกำและชี้นิ้วหัวแม่มือขึ้น
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเปิดภาพศิลปะการขดกระดาษให้นักเรียนดู- ครูให้นักเรียนนับ 1-4 เพื่อแบ่งกลุ่มใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
- ครูแจกกระดาษ 100 ปอนด์  A4 ที่มีลวดลายไทยที่แตกต่างกัน กระดาษสีเส้นและกาว ให้แต่ละกลุ่ม โดยการส่งต่อกันภายในวงกลมกลุ่ม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
- นักเรียนแต่ละคนขดกระดาษตามลวดลายของตนเอง
- นักเรียนแต่ละนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ทีละคน จนถึงคนสุดท้าย

ขั้นจบ
- Empower พูดขอบคุณทุกความตั้งใจ และขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- รูปภาพตัวอย่างการขดกระดาษ
- กระดาษสีเส้น
- กระดาษ 100 ปอนด์
- กาว
- ลายไทย 16 ลาย

พฤ
- ใคร่ครวญความงอกงามของตนเองเห็นคุณค่าของงตนเองและทุกสรรพสิ่ง
- มีความคิดและจินตนาการเชื่อมโยงเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์

สัมพันธ์ฉันท์เพื่อน
ขั้นนำ
 - นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติรับรู้ลมหายใจประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม  
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 โดยการส่งต่อกันเป็นวงกลม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
- ครูเล่าประสบการณ์ของครูเรื่อง เพื่อน ให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะทำอย่างไร” และ “จะแก้ไขอย่างไร”
- นักเรียนเขียนถ่ายทอความรู้สึกของตนเอง
- ครูให้นักเรียน แต่ละคนถ่ายทอดความรู้สึกและคำตอบของตนเองทีละคน จนถึงคนสุดท้าย
ขั้นจบ 
- Empower พูดขอบคุณทุกเรื่องราว/ความตั้งใจ และขอบคุณกันและกัน

- เพลงสปา
- กระดาษครึ่ง A4
- เรื่องเล่า เพื่อน

เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ

กายมายา
ขั้นนำ
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ผู้ชายจะเลือกผู้หญิงแบบไหนและเพราะอะไร” โดยไล่ลำดับถามพี่ผู้ชายทีละคน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ผู้หญิงจะเลือกผู้ชายแบบไหนและเพราะอะไร” โดยไล่ลำดับถามพี่ผู้หญิงทีละคน
- ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “มีวิธีดูได้อย่างไร” และ “ลักษณะของความจริงใจสามารถพิสูจน์ได้อย่างไร โดยไล่ลำดับถามนักเรียนทีละคน
- ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และร่วมกันขมวดประเด็นอีกครั้ง
ขั้นจบ  ครู Empower ขอบคุณทุกเรื่องราว ทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- คำถามและสำนวน “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น