Week1


สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
1
- ฝึกสติ สมาธิ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
- ใคร่ครวญความงอกงามของตนเองเห็นคุณค่าของตนเองและทุกสรรพสิ่ง
ความประทับใจช่วงปิดเทอม
ขั้นเตรียม  
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติรับรู้ลมหายใจประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับความประทับใจช่วงปิดเทอม
- ครูแจกกระดาษ ครึ่ง A4 โดยการส่งต่อกันเป็นวงกลม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
- ครูให้เวลานักเรียนในการเขียนถ่ายทอดความรู้สึกลงในกระดาษประมาณ 5 นาที
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับความประทับใจช่วงปิดเทอม
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกเรื่องราว ทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- เรื่องเล่าของครูและพี่ๆ
  ทุกคน


- การเคลื่อนไหวร่างกาย
- กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
-  สติจ่อกับตัวเอง
- ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี

โยคะ
ขั้นเตรียม
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 ครั้ง คุณคุณครูเปิดเพลงสปา คลอเบาๆ
ขั้นกิจกรรม
- คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายนักเรียนยืนโดยการกางขาออกจากกันเล็กน้อยให้อยู่ระหว่างตรงกันกับไหล่
- กางแขนทั้ง 2 ข้างออกแล้วยื่นไปข้างหลังคุณคุณครูนับ 1 – 5
- มือทั้ง 2 ข้างจับที่ไหลแล้วหมุน  10 ครั้ง
- หมุนคอ  5 ครั้ง
- สะบัดข้อมือข้อเท้า ข้างละ  5  ครั้ง
- ครูให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงและสำรวจความพร้อมของตัวเองอย่างมีสติ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำท่าโยคะโดยนักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆ รับรู้ที่ลมหายใจของตัวเองเสมอ
จากนั้นเริ่มท่าโยคะ
ท่าที่  1  ท่าไหว้พระอาทิตย์
ท่าที่ 2  ท่าภูเขา
ท่าที่ 3  ท่าต้นไม้
ท่าที่ 4  ท่าเก้าอี้ 2 ขา
ท่าที่ 5  เก้าอี้  1  ขา
ท่าที่ 6  ท่าจระเข้
ท่าที่ 7  ท่างูใหญ่
ท่าที่  8  ท่าคันธนู
ท่าที่  9  ท่าตั๊กแตน
ท่าที่ 10 ท่าศพ นอนเป็นปลาดาว (Body scan)
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน
- เพลงโยคะ
- บรรยากาศรอบๆ

- มีความคิดและจินตนาการเชื่อมโยงเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์
- ฝึกสมาธิ สติ และการจดจ่อกับสิ่งที่ทำ

เพลง สเก็ตภาพ
ขั้นเตรียม
- ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนค่อยหลับตาลง อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ 4-5 ลมหายใจ (ขณะที่หลับตาครูให้แบมือทั้ง 2 ข้าง ยกขึ้นระดับอกจินตนาการว่ามือข้างขวาเป็นหมอน ข้างซ้ายเป็นช่อดอกไม้)
ขั้นกิจกรรม  
- ครูแจกกระดาษ ครึ่ง A4 และสีไม้คนนละสี โดยการส่งต่อกันเป็นวงกลม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
- ครูให้นักเรียนดูรูปภาพลายเส้น


- ครูใช้คำถาม ถามนักเรียนว่า “เห็นอะไร และผู้วาดต้องการสื่อสารถึงอะไร
- ครูแจกกระดาษ A4 โดยการส่งต่อกันเป็นวงกลม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
- ครูให้นักเรียนเลือกมุมหนึ่งของบ้านที่มีความหมายต่อตนเอง เพื่อสเก็ตภาพประมาณ 10 นาที
- ครูให้นักเรียน 4-5 คน ถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับมุมที่ตนเองเลือกสเก็ตภาพ
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ทุกภาพวาด ขอบคุณกันและกัน
- รูปภาพลายเส้นสเก็ต
- กระดาษ A4
- เพลงสปา
- ดินสอสี

พฤ
เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ขั้นนำ
- ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนค่อยหลับตาลง อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ 4-5 ลมหายใจ (ขณะที่หลับตาครูให้แบมือทั้ง 2 ข้าง ยกขึ้นระดับอกจินตนาการว่ามือข้างขวาเป็นหมอน ข้างซ้ายเป็นช่อดอกไม้)
ขั้นกิจกรรม
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 โดยการส่งต่อกันเป็นวงกลม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
- ครูให้นักเรียนหลับตา ฟังเสียงเพลงที่ครูเปิดคือเพลง ตราบลมหายใจสุดท้าย
- ครูให้นักเรียนค่อยๆ ลืมตาขึ้น จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกอย่างไร” และสุ่มถามนักเรียน 2-3 คน
- ครูให้นักเรียนฟังเพลงพร้อมดูวิดีโออีกครั้ง จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดอีกครั้ง “นักเรียนเห็นอะไรและรู้สึกอย่างไร” ให้สื่อออกมาเป็นภาพวาด 1 ภาพ และคำ 3 คำ ให้เวลาประมาณ 5 นาที
- นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดความรู้สึกและภาพวาดของตนเองทีละคน จนถึงคนสุดท้าย
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกภาพวาดที่ถ่ายทอดผ่านความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- เพลง ตราบลมหายใจสุดท้าย (อสุภกรรมฐาน) ขับร้องโดย ปาน ธนพร
- กระดาษครึ่ง A4
- ดินสอหรือปากกา

ภาพกิจกรรม : ความประทับใจช่วงปิดเทอม
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม

ความประทับใจช่วงปิดเทอมคือ ?
พี่ตุ๊กตา : ประทับใจตอนไปกู้มันตอนปิดเทอมค่ะ หนูได้เรียนรู้ถึงความอดทนรู้สึกเหนื่อยบางครั้งอยากจะหยุดทำ อยากนั่งเพราะปวดเมื่อยตัวแต่ก็หยุดไม่ได้ค่ะเพราะเค้าจ้างเรามาแล้วก็ต้องทำให้ถึงที่สุดค่ะ
พี่เหน่ง : ช่วงปิดเทอมผมได้ไปคัดตัวฟุตบอลของสโมสรต่างประเทศมาครับ ผมดีใจมากที่ติดหนึ่งในนั้นและได้ฝึกซ้อมตากแดดและฝนตลอดสองวันมีกล้องมาถ่ายผมตลอดเวลาทำให้ผมรู้สึกอายไม่กล้าเล่น พอกลับมาหลังจากนั้นผมก็เหนื่อยรู้สึกไม่ไหวเพราะไม่สบายด้วย จึงไม่ได้ไปต่อ แต่อีกสองเดือนข้างหน้าจะมีคัดตัวอีกผมก็จะลองไปครับ
พี่เบ๊นซ์ : หนูประทับใจช่วงที่ไปทำงานที่ร้านกาแฟอเมซอนค่ะ เพื่อนๆได้ไปทำที่อื่นด้วยกัน ทีแรกหนูก็รู้สึกอยากไปกับเพื่อนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ สิ่งที่ได้เรียนรู้คือรู้จักผู้คนมากขึ้น พี่ๆ ร้านสอนหนูทำงานหลายอย่าง แต่หนูก็มีสิ่งที่ทำงานผิดพลาดด้วยคือตอนปั่นกาแฟหนูปั่นช้อนคนลงไปด้วยทำให้เครื่องเกือบจะพังค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น