Week7

สัปดาห์
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
7
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (Home)
- ใคร่ครวญความงอกงามของตนเองเห็นคุณค่าของตนเองและสรรพสิ่ง
- มีสมาธิในการรับฟัง
การรวบรวมข้อมูล
 กิจกรรม : จำเป็น/ต้องการ
ขั้นเตรียม :
- กำกับสติ ครูคอยอำนวยกิจกรรมให้นั่งหลับตาผ่อนคลายอย่างมีสติ รับรู้ลมหายใจ 2-3 นาที
- ครูให้นั่งหลับตา ก่อนพาทำ Brain Gym ท่ากำ/แบ 8 ครั้ง แล้วสลับครูพูดแบให้กำ ครูพูดกำให้แบ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ขณะที่ส่ง-รับ ไหวเพื่อนๆ ด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนแบ่งกระดาษเป็นสามช่องช่องที่1
เขียนสิ่งที่คิดว่าจำเป็น
ช่องที่
2เขียนสิ่งที่ต้องการ
ช่องที่
ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่ต้องการ
ให้เวลาเขียน ประมาณ 8 นาที เพื่อให้ครุ่นคิดกับงานที่รับมอบหมาย
- เมื่อครบเวลากำหนด นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนกันและกัน คุณครูช่วยอำนวยกิจกรรม
ขั้นจบ :
- ครูพานักเรียนกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง เฝ้าสังเกตลมหายใจเข้า-ออก
 - ครู Empower ขอบคุณกันการกลับมาบ้านของนักเรียนทุกคน
 - ดินสอนสีปากกา
- แผ่นกระดาษ
- กระดาษสี
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง /โยคะ)
- มีสติจดจ่อกับ
ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี

ขั้นเตรียม :
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 ครั้ง คุณคุณครูเปิดเพลง spa music คลอเบาๆ 
ขั้นกิจกรรม :
 - คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายก่อนกิจกรรมสัก 2 นาที
- คุณคุณครูให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงและสำรวจความพร้อมของตัวเองอย่างมีสติ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำท่าโยคะโดยนักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆ รับรู้ที่ลมหายใจของตัวเองเสมอ
จากนั้นเริ่มท่าโยคะ
ท่าที่  1  ท่าไหว้พระอาทิตย์
ท่าที่ 2  ท่าภูเขา
ท่าที่ 3  ท่าต้นไม้
ท่าที่ 4  ท่าเก้าอี้ 2 ขา
ท่าที่ 5  เก้าอี้  1  ขา
ท่าที่ 6  ท่าจระเข้
ท่าที่ 7  ท่างูใหญ่
ท่าที่  8  ท่าคันธนู
ท่าที่  9  ท่าตั๊กแตน
ท่าที่ 10 ท่าศพ นอนเป็นปลาดาว (Body scan)
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ด้วยการขอบคุณความตั้งใจ   ขอบคุณกันและกัน
- เพลง spa music

พุธ
ศิลปะ ดนตรี วัสดุธรรมชาติ  สื่อ  อุปกรณ์ต่างๆ
- มีสติจดจ่อเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งต่างๆรอบตัว
มีความคิดสร้างสรรค์ในการมองภาพและมีจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
กิจกรรม : ปฏิบัติการแห่งรัก
ขั้นเตรียม
นักเรียนเดินกำกับสติ มาจากบริเวณเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนมายืนวงกลม
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง มีสติรับรู้ถึงลมหายใจ ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูให้นักเรียนหลับตา โดยคุณครูพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางโรงเรียนฯ หลายมิติ ทั้งคุณลุงพนักงานมีน้อย บริเวณดูแลเรามีเยอะและเราดูแลช่วยโรงเรียนฯ
- ครูให้นักเรียนลืมตาและมองโดยบริเวณโดยรอบ
- ครูให้โจทย์แต่ละคนให้ปรนนิบัติสถานที่โดยรอบบริเวณ และมองไปสู่สนามลานทรายที่ดูแลช่วยน้องๆ อนุบาล/ประถมฯ
- นักเรียนแยกย้ายช่วยดูแลสถานที่ เก็บเศษกิ่งไม้ ใบไม้ และร่อนทราย ฯลฯ
- ครูและนักเรียนร่วมกันถอดบทเรียนจากกิจกรรมฝึกฝนเป็นผู้มอบความรัก
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

สิ่งแวดล้อมโดยรอบสนามบาส
- ไม้กวาดทางมะพร้าว
กระสอบใส่เศษใบไม้
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
 เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากวรรณกรรมที่สะท้อนเรื่องราวทางวัฒนธรรม ความเชื่อ คุณค่าของชีวิต
- การคิดวิเคราะห์
- การรับฟังอย่างมีสติ
 กิจกรรม : ความงามของกวี
ขั้นเตรียม
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง spa musicคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าเรื่องตำนานของกวีบทแรกจากที่ต่างๆของโลกให้นักเรียนฟัง
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นเพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์เรื่องราวของบทกวีในมุมมองของตนเอง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ 
- Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

 - เพลงspa music
เรื่องราวของบทกวี

ศุกร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (มายา Illusion)
- เห็นความเป็นมายาที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
- เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 - ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม :  ร้อนๆ เย็นๆ
ขั้นเตรียม : ทำสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :  ครูให้นักเรียนแต่ละคน  จุ่มมือลงในกะละมังที่บรรจุน้ำอุ่น  น้ำเย็นและน้ำอุณหภูมิปรกติ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร และสังเกตเห็นอะไร?”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดเราจะรู้สึกแบบเหตุการณ์นี้ได้ที่ไหน  และเมื่อไรบ้าง?”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าความรู้สึกที่เราสัมผัสได้นี้ มีอยู่จริงหรือไม่  เพราะเหตุใด ?”
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละคน
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบภาพวาดลายเส้น
- นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็นของตนเอง
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน, ขอบคุณทุกเรื่องราว , Empower
- กะละมังบรรจุน้ำอุ่น  น้ำเย็นและน้ำอุณหภูมิปรกติ
- กระดาษ
- เพลง spa music

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น