week6


วัน
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
- เห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น
- ใคร่ครวญความงอกงามของตนเองเห็นคุณค่าของงตนเองและทุกสรรพสิ่ง

เดินเล่นให้เป็นเรื่อง
ขั้นนำ  
- ครูและนักเรียนนั่งวงกลมที่สนาม
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้บมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูให้โจทย์กับนักเรียนคือ “เราจะเดินเป็นคู่โดยขณะที่เดิน จะมีผู้เล่ามีหน้าที่เล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง ส่วนอีกฝ่ายคือผู้ฟังเราจะทำหน้าที่อย่างเดียวคือเป็นผู้ฟัง และอีก10 นาที เราจะไปเจอกันบนบ้านของเรา
- ครูปล่อยนักเรียนเดินทีละคู่ โดยเว้นระยะเวลาที่ห่างกันสักครู่หนึ่ง
- นักเรียนเดินสนทนาเป็นคู่และกลับมาเจอกันที่บ้าน
- ครูสุ่มถามผู้ฟัง และ ผู้พูด“นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้” ประมาณ 4-5 คน
ขั้นจบ
- Empower พูดขอบคุณทุกๆ เรื่องราว/ความตั้งใจ และขอบคุณกันและกัน
- บรรยากาศรอบโรงเรียน
- เรื่องเล่าของนักเรียน

- การเคลื่อนไหวร่างกาย กำหนดลมหายใจ
- ฝึกสติ สมาธิ และการจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
สำรวจธรรมชาติอย่างมีสติ
ขั้นนำ                         
- ครูให้นักเรียนนยืนวงกลมที่สนาม
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 ครั้ง

ขั้นกิจกรรม
- ครูให้โจทย์นักเรียน เดินสำรวจธรรมชาติรอบโรงเรียนอย่างมีสติ  ในขณะที่เดินทุกคนจะเดินอย่างมีสติอยู่กับตัวเอง และธรรมชาติรอบตัว และเก็บวัสดุธรรมชาติที่มีความหมายกับตนเองมาคนละ 10 ชิ้น  โดยให้เวลาประมาณ 10 นาที กลับมาเจอกันที่บ้าน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ระหว่างทางพี่ๆ เห็นอะไร” และ “อะไรบ้างที่มีความหมายต่อพี่ๆ ในเช้านี้” (ถามโดยการสุ่ม ประมาณ 4-5 คน)
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะมีวิธีการเก็บรักษาวัสดุธรรมชาติที่มีความหมายกับเราเหล่านี้ได้อย่างไร”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนเก็บวัสดุของตนไว้ในตะกร้าที่เตรียมไว้ โดยการส่งต่อกันเป็นวงกลม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
ขั้นจบ  Empower พูดขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกสรรพสิ่ง ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- บรรยากาศรอบๆ
- วัสดุธรรมชาติระหว่างทางเดิน
- ตะกร้า
- มีความคิดและจินตนาการเชื่อมโยงเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์

สื่อสารจากธรรมชาติ
ขั้นนำ :
- นักเรียนนั่งวงกลม พร้อมกับนำวัสดุธรรมชาติ (ที่เก็บจากกิจกรรมสำรวจธรรมชาติ) ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติรับรู้ลมหายใจประมาณ 2 นาที
- ครูทำ Brain Gym วาดรูปในอากาศแนวนอน(รูปเลข 8, รูปหัวใจ,รูปดาว) โดยใช้มือทั้ง 2 ข้างกำและชี้นิ้วหัวแม่มือขึ้น
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเปิดภาพศิลปะการจัดวางดอกไม้รูปแบบ  Mandala ให้นักเรียนดู- ครูให้นักเรียนจับคู่ เพื่อแบ่งกลุ่มใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
- ครูแจกกระดาษ 100 ปอนด์  A4 และกาว ให้แต่ละกลุ่ม โดยการส่งต่อกันภายในวงกลมกลุ่ม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะมีวิธีการจัดวางวัสดุธรรมชาติของตนเองในรูปแบบ mandala ได้อย่างไร” โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที
- นักเรียนแต่ละคนจัดวางวัสดุธรรมชาติในรูปแบบ mandala ของตนเอง
- ครูสุ่มถาม “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้” ประมาณ 4-5 คน
- นักเรียนแต่ละส่งชิ้นงาน โดยการส่งต่อกันภายในวงกลมกลุ่ม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
ขั้นจบ
- Empower พูดขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกสรรพสิ่ง ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- รูปภาพตัวอย่างการจัดวางดอกไม้ mandala
- วัสดุธรรมชาติ
- กระดาษ 100 ปอนด์
- กาว

พฤ
- ใคร่ครวญความงอกงามของตนเองเห็นคุณค่าของงตนเองและทุกสรรพสิ่ง
- มีความคิดและจินตนาการเชื่อมโยงเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์

วันเกิด
ขั้นนำ
 - นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติรับรู้ลมหายใจประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม  
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 โดยการส่งต่อกันเป็นวงกลม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
- ครูเล่าประสบการณ์ของครูเรื่อง วันเกิดของลูกชาย ให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดอย่างไรกับการจัดวันเกิด”
- นักเรียนเขียนถ่ายทอความรู้สึกของตนเอง
- ครูให้นักเรียน แต่ละคนถ่ายทอดความรู้สึกและคำตอบของตนเองทีละคน จนถึงคนสุดท้าย
ขั้นจบ 
- Empower พูดขอบคุณทุกเรื่องราว/ความตั้งใจ และขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- กระดาษครึ่ง A4
- เรื่องเล่าวันเกิดของลูกชาย
- ดินสอหรือปากกา
เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ

กายมายา
ขั้นนำ
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
- ครูให้นักเรียนหงายฝ่ามือทั้ง 2 ข้าง ค่อยๆ แตะสัมผัสที่ปลายนิ้วมือทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน ไล่ความรู้สึกทีละนิ้ว โป้ง ชี้ กลาง นาง ก้อย จากนั้นสลับข้างกัน ครั้งละ 2รอบ

ขั้นกิจกรรม
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 โดยการส่งต่อกันเป็นวงกลม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
- ครูเปิดคลิปโฆษณา Nature Gift Office of the future” ให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร”  “รู้สึกอย่างไร” และ “ความสวย/ไม่สวยมีจริงหรือ”
- นักเรียนเขียนถ่ายทอดความรู้สึก
- ครูให้นักเรียนแต่ละคน(สุ่มถาม) พูดถ่ายทอดความรู้สึกของตนเองต่อโฆษณาที่ได้ดู
ขั้นจบ  ครู Empower ขอบคุณทุกเรื่องราว ทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- คลิปโฆษณา Nature Gift Office of the future
- กระดาษครึ่ง A4
- ดินสอหรือปากกา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น