Week2

Week 2

วัน
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
- ใคร่ครวญความงอกงามของตนเองเห็นคุณค่าของงตนเองและทุกสรรพสิ่ง
- ฝึกสติ สมาธิ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
แตกต่างเติมเต็ม
ขั้นนำ
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
- ครูให้นักเรียนทำ Brian gym (ท่าหมาจิ้งจอกกับงูเห่า 10 ครั้ง)
ขั้นกิจกรรม
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 โดยการส่งต่อกันเป็นวงกลม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
- ครูให้นักเรียนวาดรูปวงกลม(ขนาดกลางๆ)กลางหน้ากระดาษ จากนั้นวาดกลีบของดอกไม้รอบๆวงกลม
- ครูให้นักเรียนเขียนชื่อของตนเองที่กลางวงกลม จากนั้นเขียนสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเองที่แต่ละกลีบของดอกไม้(เช่น เป็นลูกสาว,ใจร้อน,ชอบเต้น cover)
- ครูให้ทุกคนส่งกระดาษกลับมาให้ครู โดยการส่งต่อกันเป็นวงกลม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
- ครูนำเทปแล็คซีนมาแปะตีเส้นยาวที่กลางวง จากนั้นให้นั้นเรียนทุกคนยืนขึ้น เมื่อครูอ่านข้อความแล้วเป็นสิ่งที่ตรงกับเราหรือเราก็เป็น ขอให้คนนั้นมายืนเหยียบที่เส้นเทปนี้ โดยครูจะอ่านไปเรื่อยๆ  ประมาณ 5 นาที
- ครูและนักเรียนนั่งวงกลมอีกครั้ง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้”
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- กระดาษครึ่ง A4
- ดินสอหรือปากกา
- แล็คซีน


- ฝึกการเคลื่อนไหว สติ สมาธิ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
โยคะ
ขั้นเตรียม
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 ครั้ง คุณคุณครูเปิดเพลงสปา คลอเบาๆ
ขั้นกิจกรรม
- คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายนักเรียนยืนโดยการกางขาออกจากกันเล็กน้อยให้อยู่ระหว่างตรงกันกับไหล่
- กางแขนทั้ง 2 ข้างออกแล้วยื่นไปข้างหลังคุณคุณครูนับ 1 – 5
- มือทั้ง 2 ข้างจับที่ไหลแล้วหมุน  10 ครั้ง
- หมุนคอ  5 ครั้ง
- สะบัดข้อมือข้อเท้า ข้างละ  5  ครั้ง
- ครูให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงและสำรวจความพร้อมของตัวเองอย่างมีสติ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำท่าโยคะโดยนักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆ รับรู้ที่ลมหายใจของตัวเองเสมอ
จากนั้นเริ่มท่าโยคะ
ท่าที่  1  ท่าไหว้พระอาทิตย์
ท่าที่ 2  ท่าภูเขา
ท่าที่ 3  ท่าต้นไม้
ท่าที่ 4  ท่าเก้าอี้ 2 ขา
ท่าที่ 5  เก้าอี้  1  ขา
ท่าที่ 6  ท่าจระเข้
ท่าที่ 7  ท่างูใหญ่
ท่าที่  8  ท่าคันธนู
ท่าที่  9  ท่าตั๊กแตน
ท่าที่ 10 ท่าศพ นอนเป็นปลาดาว (Body scan)
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน
- เพลงโยคะ
- บรรยากาศรอบๆ
- มีความคิดและจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
- ฝึกสติ สมาธิรับรู้ลมหายใจของตนเอง

วิจิตศิรา
ขั้นนำ  
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้บมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
- ครูให้นักเรียนวางมีทั้งสองข้างทีด้านหน้าของตัวเอง เมื่อครูพูดชื่อนิ้วใดให้ขยับนิ้วนั้นทั้งสองข้าง จากนั้นประสานฟังคำสั่งที่ครูบอกให้ขยับนิ้วตามไล่จนครบ นิ้วชี้ นาง กลาง ก้อย
ขั้นกิจกรรม  
- ครูอ่านบทกวี วิจิตศิรา ให้นักเรียนฟัง
- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่ง A4ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นด้วยคำตาม คำว่า วิจิตศิราในความหมายตัวเองหมายถึงอะไร?
-นักเรียนใช้สติใคร่ครวญถ่ายทอดความหมายของคำว่า วิจิตศิรา ในมุมมองของตนเองลงในกระดาษจะเป็นภาพวาดหรือข้อความ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?”
นักเรียนแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม

ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- กระดาษครึ่ง A4
- ดินสอหรือปากกา

พฤ
- มีความคิดและจินตนาการเชื่อมโยงเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์
- ฝึกสมาธิ สติ และการจดจ่อกับสิ่งที่ทำ

ถึง...ฉันในอนาคต
ขั้นนำ 
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม  
- ครูเล่าประสบการณ์การมาทำงานที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาครั้งแรกของครู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “วันแรกของการมาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเป็นอย่างไรบ้าง”  “มีอะไรบ้างที่คิดว่าตนเองเปลี่ยนแปลงไป”
- ครูแจกกระดาษ A4 โดยการส่งต่อกันเป็นวงกลม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะเขียนจดหมายถึงตัวเราในอนาคต ในวันที่เราปัจฉิมนิเทศ เราอยากจะบอกกับเราในวันนั้นว่าอย่างไร” ให้เวลาประมาณ 8 นาที
- ครูให้นักเรียนพับจดหมายของตนเอง และส่งจดหมายต่อกันเป็นวงกลม ทุกครั้งที่จะรับส่งของจะไหว้อย่างนอบน้อม ขณะที่ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และคนที่รอคอยเพื่อน
 - ครูแจ้งนักเรียนว่าจดหมายฉบับนี้จะถูกส่งให้ทุกคนในวันปัจฉิมนิเทศ
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- กระดาษA4
- ดินสอหรือปากกา
- เรื่องเล่าของครู
- จดหมายของทุกคน
- ใคร่ครวญความงอกงามของตนเองเห็นคุณค่าของงตนเองและทุกสรรพสิ่ง
- ฝึกสติ สมาธิ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
อกิจกรรม : ชื่อแสดงตัวตน
ขั้นเตรียม : กิจกรรมตบตัก ตบมือ และทำสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม : ครูให้นักเรียนแต่ละคนเอ่ยชื่อเพื่อนที่อยู่ด้านซ้ายมือของตนเองไปกระทั่งครบวง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด (สุ่มถาม) “ชื่อพี่ใครตั้งให้ และมีที่มาอย่างไร?
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ครูอ่านบทความ “จุดเริ่มต้นของการตั้งชื่อ” ให้นักเรียนฟัง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่า ทำไมเราต้องมีชื่อ ไม่มีได้ไหม เพราะเหตุใด?“
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “มีคนบนโลกใบนี้ ชื่อซ้ำกันมากมาย แต่ทำไมเรายังแยกแยะออกได้ว่าเป็นชื่อของบุคคลใด?
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ครูนำ “กรรไกร”  มาวางไว้ที่กลางวง
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมเราจึงเรียกว่า กรรไกร เราไม่เรียกชื่อนี้ได้ไหม แล้วเราควรจะเรียกสิ่งนี้ว่าอย่างไร “?
นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็นของตนเอง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้?”
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกัน
ชื่อนักเรียนแต่ละคนในห้องเรียน
บทความ “จุดเริ่มต้นของการตั้งชื่อ”   
กระดาษ ขนาด
1ส่วน 4 ของ A4
ดินสอหรือปากกา
เพลงสปา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น